Modelový příklad kalkulace prodeje elektřiny

Rád bych vám představil modelový příklad kalkulace prodeje elektřiny při záporné ceně na spotovém denním trhu s elektřinou.

Poslední víkendové dny (13.–14. 4. 2024) byly, co se týká spotových cen, hodně zajímavé. Ceny v určité hodiny klesaly hluboko pod 1 000 Kč/MWh (viz obrázek s cenami níže) nebo přehledně na webových stránkách.

Ceny spotového denního trhu s elektřinou

Pro lepší představu jsem vytvořil názorný výpočet ceny za prodej elektřiny na základě reálně získaných dat z výroby FVE ve dvou variantách (bez řízení a s dynamickým řízením).

První varianta odpovídá standartní situaci, kdy elektrárna vyrábí po celý den a veškeré vyrobené přebytky posílá do sítě.

Ve druhé variantě je využito funkce pro dynamické řízení přetoků při záporné ceně na spotovém denním trhu, jak jsme již dříve podrobněji popsali v článku – Omezování přetoků.

Pro modelový příklad jsem vybral zákazníka, který má instalovaný výkon FVE 20 kWp a přes víkendové dny i poměrně stabilní spotřebu objektu v čase okolo 1,6 kWh. Je tedy možné se získanými daty přehledně a názorně pracovat.

Vybral jsem si jeden konkrétní den a to sobotu 13. 4. 2024, kdy slunce svítilo a vybraná FVE vyrobila celkem 110,4 kWh a do sítě bylo prodáno 87,9 kWh.

Graf celkově vyrobené, spotřebované a prodané el. energie

Získané hodnoty z výroby FVE jsem vložil do tabulky, kde je za konkrétní hodinu uvedena cena dle spotového denního trhu (Kč/MWh), výroba FVE, spotřeba objektu a přetoky vyrobené energie. Ve výpočtu je zahrnuta i odměna obchodníkovi ve výši 500 Kč/MWh.

Omezení přetoků (kvůli ceně) by bylo nastaveno na <500 Kč. Pokud by cena na spotovém denním trhu byla v konkrétní hodinu menší než 500 Kč/MWh, tak se přetoky do distribuční sítě pro tuto hodinu omezí, abychom za námi vyrobenou energii nemuseli ještě zbytečně platit.

Modelový příklad kalkulace rozdílu při dynamickém řízení přetoků systémem SolarPilot

V tabulce (obrázek výše) jsou červenou barvou zvýrazněny konkrétní hodiny, kdy byla cena na spotovém denním trhu záporná a bylo by tedy ekonomicky výhodné omezit přetoky z výroby do sítě a pokrývat pouze vlastní spotřebu objektu.

Do sítě se celkem poslalo 87,9 kWh, většina právě při záporné ceně.

Shrnutí:

V případě, kdy jsem neměl vypnuté přetoky, jsem za celodenní výrobu (13. 4. 2024) zaplatil 77,49 Kč.

Pokud bych přetoky z výroby zakázal, tak by jsem vydělal 1,78 Kč.

Rozdíl v případě bez řízení a nebo dynamickým řízením je tedy cca 79 Kč. Nejedná se, v tomto případě, o velkou částku, ale musíme si uvědomit, že je to příklad jednoho konkrétního dne a také se jedná o relativně malou elektrárnu o instalovaném výkonu 20 kWp. Tato situace se téměř jistě bude opakovat každý slunečný víkend a je možné, že k ní bude docházet i některé dny v týdnu.

Jednoduchým násobením je možné, na základě tohoto výpočtu, získat alespoň přibližnou kalkulaci i pro větší FVE.

Grafické zobrazení aktivního dynamického řízení přetoků

Na grafu naší firemní FVE (viz obr. výše) je vidět, jak automaticky zafungovalo dynamické omezení přetoků na základě ceny spotového denního trhu. Sice jsme nic nevydělali, ale také neplatíme nic navíc za prodej přetoků při záporné ceně.

Zde uvedená data jsou z reálného provozu a u jiných FVE se výpočty mohou lišit. Záleží na instalovaném výkonu, spotřebě objektu a také ceně.

Pro základní představu o významu řízení, to ale jistě postačuje.

Chcete-li pravidelně dostávat nové informace do vaší emailové schránky, přihlaste se k odběru newsletterů v dolní části této stránky.

Webové rozhraní systému SolarPilot, s reálně vyčtenými daty z fotovoltaických elektráren v provozu, si můžete vyzkoušet v demoverzi.

 

Líbil se vám článek?

Podívejte se i na naše další články v sekci Blog.