Rovnoměrné zatížení fází

Na začátek je potřeba si říci, jak vlastně probíhá účtování odebrané a dodané elektrické energie. V celé Evropské unii (kromě Portugalska) se používá tzv. součtové měření = pokud na dvou fázích dodávám do sítě a na jedné fázi el. energii odebírám, tak se pro vyúčtování vezme součet na všech fázích a to nám dodavatel naúčtuje.

V ČR ale máme specialitu, která provozu a ekonomickému využívání FVE moc nepomáhá. Dodavatel elektrické energie totiž účtuje po jednotlivých fázích, takže pokud na dvou fázích dodávám, tak většinou za hodně nízkou výkupní sazbu. Pokud na třetí fázi odebírám, tak mi dodavatel naúčtuje nasmlouvanou cenu elektřiny, která je většinou vyšší než výkupní cena + distribuce.

Určitá snaha, aby se i u nás přešlo na zmíněné součtové měření, tu je, ale to se samozřejmě dodavatelům elektrické energie nelíbí, takže tento přechod ještě nějakou dobu bude jistě trvat.

Díky této české specialitě jsou u nás populární, ač zbytečně komplikované, asymetrické střídače.

Je však obecně vhodné, i u klasických On-Grid střídačů bez asymetrie, zaměřit se na správné rozložení spotřebičů v domácnosti na jednotlivé fáze. Cílem je, aby v ideálním případě byly všechny fáze zatížené stejně a v případě dostatečné výroby el. energie z FVE byla na všech fázích dodávka do sítě a na žádné fázi odběr.

Níže na obrázku je detail elektroměru na jedné FVE, kde je nainstalována řídící jednotka systému SolarPilot. Jedná se o střídač GoodWe 15K-DT, který nemá asymetrii a vyrábí na všech fázích stejně.

Detail elektroměru v systému SolarPilot

Je názorně vidět, že na fázích L1 a L3 je dodávka do sítě a na fázi L2 je odběr ze sítě.

Na dvou fázích probíhá v tento moment prodej 3,72 kW (součet), dost často za nízkou výkupní cenu a na jedné fázi probíhá nákup 2,84 kW, který je zpoplatněn cenou za energii + distribuci, která často, dle dané ceny na spotovém denním trhu, tvoří značnou část ceny odebrané elektrické energie.

V součtovém měření bychom tedy do sítě dodávali (1,12 + 2,60 – 2,84 = 0,88 kW), ale náš dodavatel nám naúčtuje odběr 2,84 kW.

Částečným řešením je použití, již zmíněného, asymetrického střídače, který dokáže různé zatížení fází kompenzovat. Sice za cenu vyšších ztrát při přeměně energie, ale jedná se aktuálně o jediné řešení. Čínští výrobci těchto zařízení musí být nadšeni, že ladí a vyvíjí software pro tak malý trh, ale samozřejmě za toto děkujeme.

Asymetrický střídač a výroba el. energie

Na obrázku výše je vidět, jak asymetrický střídač dodává téměř veškerou vyrobenou energii na fázi L1, kde se nabíjí elektromobil. Další vyrobená energie se dodává i na fázi L2 a L3.

Líbil se vám článek?

Podívejte se i na naše další články v sekci Blog.