Monitorování spotřeby

Monitorování spotřeby je pro vlastníka FVE důležité. Proč tedy není v místě instalace každé fotovoltaické elektrárny elektroměr neboli smartmeter?

Ve většině případů firmy, které se specializují na instalace FVE, automaticky neinstalují „chytrý elektroměr“ v místě instalace.

Jestliže v objektu není smartmeter nainstalovaný, tak je z dostupných informací možné získat pouze informace o výrobě elektrárny. Informace o spotřebě objektu a o přetocích do distribuční sítě však nejsou k dispozici a není tedy možné výrobu, vzhledem ke spotřebě, nějakým způsobem optimalizovat.

Pokud jsou instalovány hybridní střídače, tak je smartmeter instalován vždy, protože podle smartmeteru a případných přetoků do sítě se řídí nabíjení instalované baterie.

V případě pouze síťových střídačů (On-Grid), většinou vyšších výkonů, je smartmeter instalován jen ve velmi málo případech. Přitom investice do smartmeteru, v ceně několika málo tisícikorun, by se v celkové velikosti instalace jistě ztratila.

Graf výroby FVE

Jestliže není nainstalován v objektu smartmeter, tak jsou dostupné informace pouze o výrobě (viz obrázek výše).

Graf výroby, spotřeby a přetoků do distribuční sítě

Pokud je smartmeter nainstalován, tak je již možné s daty pracovat. V grafu (viz obrázek výše) je vidět nejen výroba elektrárny (žlutá plocha), ale také spotřeba celého objektu (modrá křivka) a případné přetoky do distribuční sítě (šedá plocha).

Graf přetoků do distribuční sítě

V systému SolarPilot je možné jednotlivé hodnoty, o výrobě, spotřebě a případných přetocích, zobrazit i samostatně (viz na grafu s přetoky výše).

Historie spotřeby a přetoků

V systému jsou k dispozici i historická data o spotřebě objektu ze sítě (elektřina, která se musela nakoupit), ale i o množství energie dodané do sítě (přetoky).

Zatížení jednotlivých fází

Dostupné jsou přehledně v systému i informace o zatížení jednotlivých fází (viz obrázek výše).

Proč není elektroměr u každé elektrárny a jak to vyřešit?

Jak jsme již psali výše, tak u hybridních střídačů s instalovanou baterií je smartmeter instalován vždy, u síťových (On-Grid) málokdy.

Důvodů absence smartmeteru u elektrárny může být více – vidina většího zisku, lenost instalačních firem a nebo také technické problémy a překážky, které připojení smartmeteru brání. Může jít například o nemožnost spojit zařízení přes RS-485, protože je port již obsazen nebo samotný střídač komunikaci se smartmeterem nepodporuje.

S řídící jednotkou systému SolarPilot je možné měření spotřeby i výroby vyřešit několika způsoby:

Připojení ke střídači

Elektroměr (smartmeter) je připojen ke střídači a řídící jednotka SolarPilot čte data ze střídače včetně informací o spotřebě.

Elektroměr je přímo připojen ke střídači

Připojení k systému SolarPilot

Elektroměr (smartmeter) je připojen prostřednictvím RS-485 k řídící jednotce SolarPilot, která čte informace o výrobě ze střídače a informace o spotřebě z instalovaného elektroměru.

Elektroměr je připojen k řídící jednotce SolarPilot

Všechna vyčtená data o výrobě a spotřebě se do systému SolarPilot zapíšou a jsou následně dostupná přes webové rozhraní v přehledných grafech a widgetech. Zobrazit si je můžete jak na počítači, tak i libovolném mobilním zařízení.

V některých případech může být střídač vzdálen od hlavní přípojky elektřiny a není možné spojit elektroměr (smartmeter) se střídačem nebo řídící jednotkou pomocí metalického kabelu pro připojení (RS-485).

Pokud je však v objektu dostupná datová síť (ethernet nebo Wi-Fi), tak je možné použít převodník, se kterým pak dokáže řídící jednotka SolarPilot komunikovat (viz obrázek níže).

Převodník (ethernet/Wi-Fi/RS-485)
Systém SolarPilot je možné nasadit i v případě umístění podporovaného zařízení ve vzdálenější lokaci

Smartmeter je tedy důležitým zařízením pro zajištění efektivního provozu celého ekosystému elektrárny.

Neméně důležité je i správné rozložení zátěže na jednotlivé fáze, ale tomuto tématu se budeme věnovat v jiném článku.

Chcete-li pravidelně dostávat nové informace do vaší emailové schránky, přihlaste se k odběru newsletterů v dolní části této stránky.

Webové rozhraní systému SolarPilot, s reálně vyčtenými daty z fotovoltaických elektráren v provozu, si můžete vyzkoušet v demoverzi.

Líbil se vám článek?

Podívejte se i na naše další články v sekci Blog.